O nás

Unika Relax Ostrava, s.r.o. byla založena v říjnu 2015 jako sociální podnik a své podnikání zahájila společnost 29.9.2016 slavnostním otevřením Masérského centra na Poliklinice Hrabůvka v Ostravě.

Masérské centrum vzniklo díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu v rámci projektu s názvem "Sociální podnik - Masérské centrum Unika Relax Ostrava", reg. č. projektu: CZ.032.60/0.0/0.0/15_015/0001445. Na vytvoření Masérského centra a provoz v prvních dvou letech získala společnost dotaci ve výši 4 636 849 Kč.

Posláním společnosti je provozovat prosperující sociální podnikání, které nabízí lidem se zdravotním postižením důstojná pracovní místa a svým zákazníkům nabízí kvalitní a cenově dostupné masérské služby.

 

Principy sociálního podnikání

Společnost Unika Relax Ostrava se jako sociální podnik zavazuje k dodržování níže deklarovaných principů sociálního podnikání

 

Společensky prospěšný cíl

Společnost se zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl a to zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením. Společnost garantuje zaměstnávat minimálně 50 % zdravotně postižených osob z celkového počtu zaměstnanců společnosti.

Sociální prospěch

Společnost se zavazuje poskytovat podporu zaměstnancům se zdravotním postižením zohledňující jejich specifické potřeby. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společenský prospěšných cílů. Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o směrování podniku. Společnost se zavazuje vytvářet pro zaměstnance se zdravotním postižením takové podmínky, aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně růstu úrovně jejich vzdělávání a rozvoje pracovních dovedností.

Ekonomický prospěch

Společnost se zavazuje minimálně 51 % zisku reinvestovat do rozvoje společnosti a naplňování deklarovaného společensky prospěšného cíle. 

Enviromentální prospěch

Společnost se zavazuje v rámci svých podnikatelských aktivit postupovat šetrně vůči životnímu prostředí s úsilím, o co nejmenší ekologickou zátěž na životní prostředí.

Místní prospěch

Společnost využívá za účelem realizace svých podnikatelských aktivit především lokálních zdrojů, navázaných partnerství s místními dodavateli a organizacemi a zaměstnává především místní obyvatele.

© 2016 - 2024 Všechna práva vyhrazena Unika Relax Ostrava, s.r.o.